thông báo khaitruong 11 10 9 8 3 4 5 ảnh 2 banner 02 6 7 12

Tỷ giá

Cập nhật :

VÀNGĐVT: tr.đồng/lượng

Loại Mua vào Bán ra

www.sacombank-sbj.com/

NGOẠI TỆ

www.eximbank.com.vn